ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการ Generation Unlimited : เยาวชนกล้าคิด สะกิดสังคม โดยองค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทย

นายตัรมีซี อนันต์สัย นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย จากผู้สมัครทั้งหมด140 ทีม ในนามสมาชิกของทีมลูกเหรียง ร่วมเข้าแข่งขันโครงการ Generation Unlimited : เยาวชนกล้าคิด สะกิดสังคม โดยองค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท เพื่อจัดกิจกรรมสร้างสังคมอนาคตที่ดีขึ้นด้วยคนรุ่นใหม่ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเข้าสู่การแข่งขันเพื่อเป็นตัวแทนระดับนานาชาติต่อไป

แกลเลอรี่