ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายชื่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ที่ยังไม่ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ

ประชาสัมพันธ์ถึงบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 คนใดที่ยังไม่ได้เข้าระบบสำนักงานการอุดมศึกษา เพื่อเข้ากรอกตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ ตามลิ้งค์นี้ http://employ.mua.go.th/index.php/Mjh8fGdyYWQ  โดยรหัสบัตรประชาชนเป็น username ในการเข้าระบบ และรหัสนักศึกษาเป็น password 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด