ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

การตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

ขอประชาสัมพันธ์ถึงบัณฑิตที่สำหรับการศึกษา ปีการศึกษา 2558

ขอเชิญชวนน้องๆ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 เข้าไปตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานของบัณฑิต เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ลิ้งค์ http://employ.mua.go.th/index.php/MjN8fGdyYWQ ได้ตั้งเเต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 เมษายน 2560 (หากมีข้อสงสัยติดต่อ นักวิชาการ (ประกันคุณภาพ) ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

หมายเหตุ username : ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเป็นรหัสนักศึกษา กับวันเดือนปีเกิด 

แกลเลอรี่