ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศรับสมัครอาจารย์พิเศษเต็มเวลา หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองและกฎหมายมหาชน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเป็นอาจารย์พิเศษเต็มเวลา หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองและกฎหมายมหาชน

  • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 - 15 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด