ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นอาจารย์พิเศษเต็มเวลา หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นอาจารย์พิเศษเต็มเวลา หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองและกฎหมายมหาชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดังเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด