ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

รับสมัครอาจารย์เพื่อเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้มีนโยบายพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนในช่วงปิดเทอม โดยอาจารย์สามารถเข้าร่วมฝึกได้ไม่เกิน 8 สัปดาห์
ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด