ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายชื่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ที่ยังไม่ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษ ปีการศึกษา 2558 สามารถเข้าไปตรวจรายชื่อได้ที่ไฟล์เอกสารข้างนี้ และเข้าระบบตามลิ้ง http://employ.mua.go.th/index.php/MjN8fGdyYWQ เพื่อเข้าดำเนินการตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2560 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด