ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค เทอม 1/2562 ให้ดำเนินการตามนี้ได้เลยนะคะ

แกลเลอรี่