ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

เอกสารจากการประชุมสัมมนา เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 ณ โรงแรมลีการ์เด้นส์ พลาซ่า จังหวัดสขลา

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด