ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลปั้นนักเขียน เปลี่ยนโฉมใหม่ชายแดนใต้ รุ่นที่ 2

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนุรฮายาตี อีแต นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลงานเขียนสารคดีดีเด่นประจำกลุ่มที่ 1  กิจกรรมปั้นนักเขียน เปลี่ยนโฉมใหม่ชายแดนใต้ รุ่นที่ 2 อนาคตชายแดนใต้กำหนดได้ด้วยมือเรา จัดโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมกรีนวิว สุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ภายใต้การกำหนดโจทย์ตามความโดดเด่นของจังหวัดปัตตานี โดยมีเป้าหมายเป็นเยาวชนในพื้นที่ที่มีความสนใจและมีศักยภาพ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่ได้เรียนรู้การเขียนบทความเชิงสารคดีอย่างทั่วถึงมากขึ้น รวมถึงเป็นการเพิ่มแหล่งข้อมูลและประเด็นการนำเสนอเชิงพื้นที่ผ่านการเขียนบทความสารคดีที่มีความหลากหลายมากขึ้น  

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่