ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลงานกวีนิพนธ์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวรุสนา สะเอ๊ะ และ นายอภิสิทธิ์ หมานโอสถ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลงานเขียนกวีนิพนธ์ ติด 1 ใน 10 ของผู้เขียนงานดีที่สุด เรื่อง “คิด ฝัน เรียนรู้ อยู่กับความแตกต่าง” ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ เชสท์นัทฮิลล์ อีโค่ รีสอร์ท ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้ ได้มีทักษะด้านการคิด ทักษะในการค้นคว้าข้อมูลในพื้นที่อันเป็นถิ่นเกิดของตนเอง รวมทั้งการสะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำรงอยู่ท่ามกลางความหลายหลายวัฒนธรรมผ่านการเขียน และจะได้รับตีพิมพ์ในหนังสือโดยเร็วที่สุด 

แกลเลอรี่