ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษาผ่านการเข้ารอบ 20 คนสุดท้าย ของการแข่งขันโครงการ ประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “พจนศิลป์ ” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวอาเเอเสาะ​ ยูโซ๊ะ​ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต​ สาขาภาษาไทย​ คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาตร์​ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา​ได้ผ่านการเข้ารอบ 20 คนสุดท้าย ในการแข่งขันโครงการ ประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “พจนศิลป์ ” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

แกลเลอรี่