ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

กำหนดการ กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 1
          ด้วยศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาร่วมกับสถาบันสอนภาษาอังกฤษอ๊อกฟอร์ด ได้กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 
ในการนี้ จึงขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันตามวัน วันเวลา และสถานที่ดังกล่าว 
***กำหนดการตามเอกสารแนบค่ะ
ขอขอบคุณค่ะ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่