ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 3/2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 3/2560 วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมจำปูรี ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 3/2560 โดยมีคณะกรรมการบริหารวิชาการและบุคลากร เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

แกลเลอรี่