ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์สอบสัมภาษณ์ อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาภาษามลายู

วันนี้ 5 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์ไซนีย์ ตำภู รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย อาจารย์สาขาภาษามลายู ร่วมสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครรับคัดเลือกเป็นอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาภาษามลายู ณ ห้องประจำปูรี ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับหลักสูตรภาษามลายู ต่อไป

แกลเลอรี่