ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

ราชภัฏยะลาสู่ฉงฉิ้ง โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน

ประกาศ....
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน(สำหรับนักศึกษา)
โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันขงจื่อเทศบาลเมืองเบตงและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้
เข้าใจวัฒนธรรมจีนจากประสบการณ์จริงและเป็นโอกาสที่ดีที่นักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะภาษาจากประเทศเจ้าของภาษา
1. ระยะเวลาในการแลกเปลี่ยนอบรม 20 พฤษภาคม 2562 ถึง 2 มิุนายน 2562 ณเมืองฉงชิ่งและเมืองซีอาน
2. ผู้สมัครต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยเปิดรับสมัครจำนวน 10-15 คน
3. เงื่อนไขและคุณสมบัติผู้สมัคร
3.1 ระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านเคยร่วมกิจกรรมของสถาบันขงจื่อ เช่น ค่ายภาษา อบรมวัฒนธรรมต่างๆ
3.2 นักศึกษาที่เคยสอบ HSK
3.3 นักศึกษาที่เคยเข้าร่วมการแข่งขัน "勿洞孔院杯"
3.4 เป็นนักศึกษาดีเด่นที่มีความสนใจในภาษาและวัฒนธรรมจีน (มหาวิทยาลัยเป็นผู้คัดเลือก)
4. เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป #ยิ่งเร็วยิ่งดีจ้า
5. วิธีการสมัคร
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สามารถสมัครได้ที่ อ.วรทา-วราลี รุ่งบานจิต 周水玲-周水芬老师 โดยพิมพ์ใบสมัครและกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย 
6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
6.1 ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเล่าเรียน ค่าเข้าชมสถานที่ ค่ารถในระหว่างที่พำนักอยู่ประเทศจีน ทาง汉办เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
6.2 ค่าหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่า ค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางจากประเทศไทยไปประเทศจีน ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้รับผิดชอบ
6.3 เส้นทางจาก หาดใหญ่-กรุงเทพฯ-ฉงชิ่ง ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้รับผิดชอบ

#โอกาสดีๆ ไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆ รีบตัดสินใจ!!!
สอบถามข้อมูลได้ที่ 
勿洞市孔子学院2楼院长办公室 
联系人:苑玉伟 0842026953

แกลเลอรี่