งานวิชาการ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เพื่อสำรวจพื้นที่ เตรียมความพร้อมจัดทำค่ายวิศวกรสังคม

วานนี้ (27 เม.ย. 66) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย อ.ดร.มะพาริ กะมูนิง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อ. ดร.ชีวลา บาดกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา และ อ.คมวิทย์ สุขเสนีย์ อาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต เป็นตัวแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เพื่อสำรวจพื้นที่ เตรียมความพร้อมจัดทำค่ายวิศวกรสังคม โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเทศบาลตำบลปะแตคอยอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ในครั้งนี้

แกลเลอรี่