งานวิชาการ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

คมส. มรย. ร่วมประชุมหารือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ Universitas Muhammadiyah Makassar Indonesia

วันนี้ (8 มิถุนายน 2566) อาจารย์ ดร.ชีวลา บาดกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา  เข้าร่วมประชุมหารือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ Universitas Muhammadiyah Makassar Indonesia โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน พร้อมผู้บริหารคณะ  และคณะจาก Universitas Muhammadiyah Makassar Indonesia เข้าร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่