ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาครูคืนถิ่น 2561 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

ปีการศึกษา 2561 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการครูคืนถิ่นจำนวน 7 คนด้วยกัน ดังนี้

1. นางสาวแวลาตีฟะห์ แวมูซอ รหัส 405603001  สอบติดครูคืนถิ่น สพม. ปัตตานี เขต 15

2. นางสาวรอซณีดา ยะโก๊ะ รหัส 405603017 สอบติดครูคืนถิ่น สพป. นราธิวาส เขต 2 โดยได้สอบผ่านภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว รอบรรจุในเดือน ตุลาคม 2561 นี้

3. นางสาวฮูหรัยฝ๊ะห์ สุนันทวงศ์ รหัส 405703021 สอบติดครูคืนถิ่น สพป. สงขลา เขต 2

4. นางสาวฮัสนะห์ รอเหม รหัส 405803001 สอบติดครูคืนถิ่น สพป. ยะลา เขต2

5. นางสาวซูไฮนี อาแว รหัส 405803029 สอบติดครูคืนถิ่น สพป. ปัตตานี เขต1

6. นางสาวมูยาฮีดะห์   จิงจาเละ   รหัส 405903012 อบติดครูคืนถิ่น สพป. ยะลา เขต 1

7. นายสุไลมาน เจ๊ะฮะ รหัส 406003037 สอบติดครูคืนถิ่น สพป. ยะลา เขต 1

ทั้งนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทั้ง 7 ท่านที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะและสาขาวิชา รวมทั้งสามารถทำตามความฝันของตนเองจนสำเร็จ 

ตลอดจนเป็นครูที่เก่งและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เหล่าลูกศิษย์ต่อไป

 

แกลเลอรี่