ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สอบผ่านครูคืนถิ่นได้สำเร็จ

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผ่านเข้าร่วมโครงการครูคืนถิ่นได้สำเร็จ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ค.บ. ทุกคน ที่สามารถทำความฝันของตนเองได้สำเร็จ

สามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเอง หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ในนามของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอให้นักศึกษาทุกคนเป็นคุณครูที่ดีและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกศิษย์ และสร้างคุณงามความดีให้แก่ตนเอง พัฒนางานด้านการเรียนการสอนต่อไป

แกลเลอรี่