ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมกิจกรรมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2561

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมกิจกรรมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2561เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ศาลจังหวัดยะลา เวลา 08.30 น. และเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงศาลจำลอง ในเวลา 10.00 น. ซึ่งทางศาลจังหวัดยะลาเป็นผู้ทำการแสดงและได้เชิญนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตเข้าร่วมการแสดงศาลจำลอง จำนวน 4 คน และเข้าร่วมรับชมการแสดงศาลจำลอง จำนวน 30 คน

 

 

แกลเลอรี่