ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

ในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ทางหลักสูตรนิติศาสตร์ได้จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2561

ในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ทางหลักสูตรนิติศาสตร์ได้จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2561 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย และเพื่อส่งเสริมให้กับนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายที่สำคัญ

แกลเลอรี่