ชมรมเปิดโลกอาหรับ ณ โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดชมรมเปิดโลกอาหรับ ณ โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ (บาลอ) กิจกรรมค่ายภาษาอาหรับ ครั้งที่ 1 ในวันที่10-11

25 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ชมรมเปิดโลกอาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดชมรมเปิดโลกอาหรับ  ณ โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ (บาลอ) กิจกรรมค่ายภาษาอาหรับ ครั้งที่ 1 ในวันที่10-11 พฤจิกายน 2559