โครงการค่ายภาษาอาหรับในรูปแบบออนไลน์

21 สิงหาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) งานบริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการ (งานประจำ) กิจกรรมบริการวิชาการ เรื่อง ส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน แก่นักเรียนมัธยมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่อื่นๆ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด