กิจกรรม “Big Cleaning Day” ณ อาคารละหมาดมหาวิทยาลัย ราชภัฏยะลา

4 เมษายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) หนังสือรับรอง

นักศึกษาเข้าร่วมปฏิบัติจิตอาสา กิจกรรม “Big Cleaning Day”  ณ อาคารละหมาดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเวลา 2 วัน ในวันที่ 28 และ 29 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา   09.00 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.00 น. รวมทั้งหมด 12 ชั่วโมง 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด