หนังสือรับรองจิตอาสา กิจกรรม สานสัมพันธ์ฉันพี่น้อง ประจำปี 2565

4 เมษายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) หนังสือรับรอง

นักศึกษาได้ปฏิบัติจิตอาสาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว กิจกรรม สานสัมพันธ์ฉันพี่น้อง ประจำปี 2565 ณ ณ ดาโต๊ะบีช รีสอร์ท  ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2565 รวมทั้งหมด 18 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. เป็นสตาฟและเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันพี่น้อง ประจำปี 2565 ให้แก่หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว
  2. เก็บขยะบริเวณชายหาดและทำความสะอาดบริเวณห้องพัก

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด