กิจกรรมบายเนียร์ Bye nior ประจำปีการศึกษา 2564 ให้แก่นักศึกษารหัส 61

4 เมษายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมนักศึกษา

ด้วยนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมบายเนียร์ Bye Nior ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 61 เพื่ออำลำรุ่นพี่ที่จบการศึกษาในปีนี้ โดยกิจกรรมได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 ณ  ร้านอาหารไทย - มาเลย์ จารู ตลาดเก่า เริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 - 23.00 น. โดยมีคอนเซปที่ว่า ไม่จำกัดสี ไม่จำกัดสไตล์ ขอให้แต่งเป็นคนรวยอาหรับดูไบ 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด