วันที่ 2 มกราคม 2566 อาจารย์รอมยี มอหิ พร้อมด้วย อาจารย์ริดวาน มะเด็ง ตัวแทนสาขาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566

20 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 2 มกราคม 2566 อาจารย์รอมยี มอหิ พร้อมด้วย อาจารย์ริดวาน มะเด็ง ตัวแทนสาขาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566  ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี