วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 อาจารย์รอมยี มอหิ พร้อมด้วย อาจารย์ริดวาน มะเด็ง ตัวแทนสาขาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยวและนักศึกษาสาขาภาษาอาหรับฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนบันนังสตาวิทยานุสรณ์

24 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 อาจารย์รอมยี มอหิ พร้อมด้วย อาจารย์ริดวาน มะเด็ง ตัวแทนสาขาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยวและนักศึกษาสาขาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ออกแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566  ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบันนังสตาวิทยานุสรณ์ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา