นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว ร่วมกันปฏิบัติจิตอาสา Big Cleaning Day เนื่องในวันราชภัฏ ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

14 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมนักศึกษา