วันที่ 23 ก.พ. 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะการแปลภาษาอาหรับ-ไทย และศิลปะการต้อนรับ ครั้งที่ 1

24 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมนักศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะการแปลภาษาอาหรับ-ไทย และศิลปะการต้อนรับ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ ชั้น 2 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา