กิจกรรมงานปีใหม่คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์

4 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ได้จัดงานปีใหม่  ในวันที่ 4 มกราคม  2562  เวลา 18.30 น. ณ ลานคณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์