กิจกรรมศึกษาดูงาน 2563

13 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

กิจกรรมศึกษาดูงาน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 6  มีนาคม 2563
ณ โรงพยาบาลเวชธานี , โรงพยาบาลสมิติเวช , โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล , โรงแรมอัลมีรอซ และโรงพยาบาลสินแพทย์ กรุงเทพมหานคร