กิจกรรม นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

13 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

กิจกรรม นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระหว่างวันที่ 2 -6  มีนาคม 2563 ณ โรงพยาบาลเวชธานี ,โรงพยาบาลกรุงเทพ , โรงพยาบาลลาดพร้าว , โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล , โรงแรมซีนิท สุขุมวิท และโรงพยาบาลสินแพทย์ กรุงเทพมหานคร