พิธีมอบรางวัลการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาทักษะการพูด-ฟังภาษาอาหรับ ของหลักสูตรภาษาอาหรับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

11 เมษายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

พิธีมอบรางวัลการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาทักษะการพูด-ฟังภาษาอาหรับ ของหลักสูตรภาษาอาหรับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งจัดแข่งขันในวันเสาร์ของทุก ๆ 2 สัปดาห์ มีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 4 ทีม เป็นนักศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 2 ของหลักสูตรภาษาอาหรับ จะแข่งขันแบบเจอกันหมดครบทุกทีม (Arab League) และมีกิจกรรมที่แข่งขัน ทั้งหมด 3 กิจกรรม  ได้แก่ 1. กิจกรรมโต้วาทีภาษาอาหรับ 2. กิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์ และ 3. กิจกรรมแสดงละคร ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทุกคน และขอเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาที่ไม่ได้รับรางวัลเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอาหรับต่อไป