อาจารย์พอหทัย ซุ่นสั้น

27 มิถุนายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) | ผลงานสร้างสรรค์อาจารย์ประจำหลักสูตร |

ชื่อผลงาน :: ออกแบบผ้าพันคอฉันเกินในสมัยรัชกาลที่ 9

เทคนิค :: ออกแบบผ่านโปรแกรม Illustrator

ออกแบบโดย :: พอหทัย ซุ่นสั้น

 

          

 

______________________________________________________________________________________________________________

 

ร่วมจัดนิทรรศการ "น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"

          

          

          

______________________________________________________________________________________________________________