สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล เปิดรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาหลักสูตรการให้บริการทางการบิน

11 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล เปิดรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาหลักสูตรการให้บริการทางการบิน

          สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประกาศรับสมัครผู้สนใจ สอบรับทุนการศึกษาอบรมหลักสูตรการให้บริการทางการบิน ณ วิทยาลัยซันย่าการบินและการท่องเที่ยว มณฑลไหหลำ โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจาก มูลนิธิไหหนาน ซือหัง (Hainan CiHang Foundation) โดยคุณสมบัติผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป หรือสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  หรือ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม นักศึกษาที่ผ่านการอบรมจะได้รับการแนะนำให้สมัครทำงานที่บริษัทการบิน สังกัดบริษัท Hainan Airline หรือบริษัทการบินของประเทศไทย โดยการอบรมในหลักสูตรนี้มีระยะเวลาในการอบรม 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2561 จัดอบรม ณ วิทยาลัยซันย่าการบินและการท่องเที่ยว มณฑลไหหลำ

          เปิดรับสมัครขอรับทุนเข้าการอบรมระหว่าง วันที่ 20 มกราคม 2561 จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2561 ณ สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 081-701-8484 อาจารย์เอกรัตน์ จันทร์รัฐิติกาล ผอ.สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลฝ่ายไทย 

http://www.dpu.ac.th/news/1023
http://www.dpu.ac.th/msrci/