นางสาวซูรัย แซร์โงะ

22 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ศิษย์เก่าดีเด่น

นางสาวซูรัย แซร์โงะ

รหัส 53

ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยฉงชิ่ง ประเทศจีน