นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2560 (3-7 มี.ค. 61)

10 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตรภาษาจีน

              เมื่อวันที่ 3-7 มีนาคม 2561 คณาจารย์หลักสูตรภาษาจีนได้เดินทางไปนิเทศก์นักศึกษา เพื่อดูการทำงานและให้กำลังนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี(สมุย) ภูเก็ต กระบี่(อ่าวนาง เกาะลันตา) สงขลา(หาดใหญ่) ยะลา(เบตง) สถานฝึกประสบการณ์มีหลากหลาย เช่น ร้านหมอยาฟาร์มาซี โรงแรม รีสอร์ท ห้างสรรพสินค้า บริษัททัวร์ สนามบิน สถาบันสอนภาษาจีน ซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว ที่มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นจำนวนมาก

              จากการพูดคุยกับผู้บริหาร ฝ่ายบุคคล พี่เลี้ยง เพื่อนร่วมงาน กล่าวว่า นักศึกษาสาขาภาษาจีน มีความอดทน สู้งาน ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีมนุษยสัมพันที่ดีกับผู้ร่วมงาน สามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารกับลูกค้าได้ดี และมีโอกาสได้งานทำในอนาคต สร้างความภาคภูมิใจให้กับหลักสูตรและมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง