ปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปี 2561 (ภาษาจีน)

9 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตรภาษาจีน

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 08.30- 10.30 น.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปี 2561 โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปีเข้าร่วมในครั้งนี้ ประธานหลักสูตรแนะนำคณาจารย์ในหลักสูตร อาจารย์ทุกท่านกล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่และให้โอวาทแนวปฏิบัติในการเรียนการสอนในรั้วมหาวิทยาลัย รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ในปี 2561 นอกจากนี้ยังแนะนำการแต่งกายให้ถูกต้องโดยสาธิตจากนักศึกษารุ่นพี่ต้นแบบ นักศึกษาที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยนเล่าประสบการณ์ในต่างแดน ประธานนักศึกษาพบปะนักศึกษา นักศึกษาดีเด่นแบ่งปันประสบการณ์การเรียน และนักศึกษารุ่นพี่ซึ่งได้รับทุนการศึกษาจากสถาบันขงจื้อศึกษาต่อทางด้านภาษา ณ ประเทศจีน 3 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาใหม่