การแข่งขันเพชรยอดมงกุฏภาษาจีน ครั้งที่ 15 (นานาชาติ)

7 สิงหาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตรภาษาจีน

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561 นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนจำนวน 4 คน คือ นายซารีฟ ลือแบซา น.ส.นาซีรา รอเสะ น.ส.นุรมา บาเหะ น.ส.อิลฮาม ตอฮา เข้าร่วมการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 15 (นานาชาติ) ระดับอุดมศึกษา ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันกว่า250 คน จาก 25 สถาบันการศึกษา นักศึกษาได้รับประสบการณ์ที่ดีและได้รับความรู้เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ได้รู้แนวข้อสอบและได้รู้จักเพื่อนนักศึกษาต่างมหาวิทยาลัยsmiley