การแข่งขัน "ชิงถ้วยรางวัลสถาบันขงจื้อ" ครั้งที่ 3

5 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตรภาษาจีน

             เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 สถาบันขงจื๊อเทศบาลเมืองเบตงกำหนดจัดการแข่งขันภาษาและความสามารถพิเศษแบบจีนเพื่อชิง “ถ้วยรางวัลสถาบันขงจื้อ” ครั้งที่ 3 第三届“勿洞孔院杯” 汉语暨中华才艺大赛     

ณ โรงแรมแกรนด์แมนดารินเบตง ซึ่งหลักสูตรภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมดูแลนักศึกษาคือ อ.ดร.ภากร นพฤทธิ์ และ อ.วรนาถ แซ่เซ่น พร้อมนักศึกษาผู้เข้า

ร่วมแข่งขัน จำนวน 4 คน ได้แก่ นายซารีฟ ลือแบซา  นางสาวฐิตาพร นัตราพงษ์ นางสาวซูวานี อิสแมและนายอัลฟิต ศรีตุลาการ การแข่งขันแบ่งเป็น 4 รอบ ได้แก่ 1.การกล่าวสุนทรพจน์ตามประเด็นหลัก คือ

文化的窗,友谊的桥  2. ตอบคำถามความรู้ทั่วไป 3. การพูดฉับพลัน 4. การแสดงความสามารถพิเศษ ผลปรากฏว่า

  • นายซารีฟ ลือแบซา 王天毅 นักศึกษาชั้นปีที่ 4  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
  • นางสาวฐิตาพร นัตราพงษ์黄观梅 นางสาวซูวานี อิสแม许漫妮และนายอัลฟิต ศรีตุลาการ 石子磊 ได้รับรางวัลชมเชย

ขอบคุณนักศึกษาที่มีวินัย มีความมุมานะตั้งใจทุ่มเทในการฝึกซ้อม ขอให้นำประสบการณ์ในการแข่งขันครั้งนี้ไปพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาจีนของตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันครั้งต่อไป 

หลักสูตรภาษาจีนขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนมา ณ โอกาสนี้