Flower OF Love 欢送晚会 2562

22 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตรภาษาจีน

20-3-62 หลักสูตรภาษาจีนได้จัดกิจกรรม Good Bye senior Party ในคอนเซป Flower Of Love "ดอกไม้แห่งความรัก"ดอกไม้จากหลักสูตรภาษาจีนเบ่งบานสวยงาม วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองก่อนจบการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย มีเป้าหมายเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง ให้รุ่นพี่ได้รำลึกถึงความหลังกับบรรยากาศเก่า ๆ และยังเป็นการสร้างโอกาสให้รุ่นน้องได้เจอรุ่นพี่ เพื่อแสดงความรักความผูกพันธ์และขอบคุณรุ่นพี่ที่ได้ให้ความช่วยเหลือและดูแลรุ่นน้องในเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยมาตลอด
ขออวยพรให้นักศึกษาทุกคนได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองที่ได้ศึกษาและเรียนรู้มา..ประกอบอาชีพการทำงานในอนาคตตามที่ตนเองได้มุ่งหวังเอาไว้..และขอให้ประสบกับความสุขและความสำเร็จทุกประการ 
#รักและปรารถนาดี คิดถึงเสมอ กลับมาเยียมเยยือนกันบ้างนะ