โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มณฑลฉงชิ่ง-ซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ปี 2019

20 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตรภาษาจีน

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2562 อาจารย์ไซนีย์ ตำภู รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และคณาจารย์หลักสูตรภาษาจีน ได้ให้เกียรติมอบทุนอุดหนุนและกล่าวโอวาทให้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ซึ่งจะเดินทางไปแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศ โดยกิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันขงจื่อเทศบาลเมืองเบตงและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เข้าใจวัฒนธรรมจีนจากประสบการณ์จริงและเป็นโอกาสที่ดีที่นักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะภาษาจากประเทศเจ้าของภาษา ณ มณฑลฉงชิ่ง - ซีอาน ประเทศจีน ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562 โดยมีนักศึกษาจำนวน 12 คน ได้รับทุนในครั้งนี้