โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มณฑลฉงชิ่ง-ซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 2019

27 มิถุนายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตรภาษาจีน

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562 นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีน จำนวน 12 คน เดินทางไปแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มณฑลฉงชิ่ง - ซีอาน ประเทศจีน
ด้วยความร่วมมือระหว่างสถาบันขงจื่อเทศบาลเมืองเบตงและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มณฑลฉงชิ่ง - ซีอาน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้
เข้าใจวัฒนธรรมจีนจากประสบการณ์จริงและเป็นโอกาสที่ดีที่นักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะภาษาจากประเทศเจ้าของภาษา โดยนักศึกษาทั้ง 12 คนได้รับทุนอุดหนุนจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นักศึกษาทั้ง 12 คนได้เรียนรู้ภาษาจีนวัฒนธรรมจีน คือ ฟังบรรยายวัฒนธรรมฉงชิ่ง การขับร้องเพลงจีน วัฒธรรมการชงชา การวาดภาพจีน ศิลปะการต่อสู้แบบจีน การทดสอบความรู้ภาษาจีน นอกจากนี้ยังได้ทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เช่น พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ซานเสีย หงหยาต้ง ล่องเรื่อชมแม่น้ำแยงซีเกียง ชมมหาวิทยาลัยฉงชิ่ง วิทยาเขตหูซึ หอศิลป์หลัวจงซี ถนนคนเดินสายวัฒนธรรมฉือชี่โข่ว มรดกโลกผาหินแกะสลักต้าจู๋ พิพิธภัณฑ์สุสานทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้ หอระฆัง เจดีย์ห่านป่าใหญ่ ถนนคนเดินมุสลิม เป็นต้น

นักศึกษาทั้ง 12 คน กล่าวว่า การเดินทางไปประเทศจีนในครั้งนี้เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับตนเอง ทุกสิ่งทุกอย่างแปลกตาน่าตื่นเต้น แต่ละสถานที่มีความสวยงาม ได้เรียนรู้และรับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ในชีวิต