ต้อนรับผู้อำนวยการสถาบันขงจือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และคณะ

4 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตรภาษาจีน

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ร่วมกันต้อนรับ 孙院长 ผู้อำนวยการสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พร้อมคณาจารย์ การพบปะกันครั้งนี้ถือว่าเป็นการพบกันครั้งแรกอย่างเป็นทางการของทั้งสองฝ่าย ผู้อำนวยการสถาบันขงจื้อได้พูดคุย สนทนากับนักศึกษาอย่างเป็นกันเอง แนะนำวิธีการเรียนภาษาจีนอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ยังแนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ ณ ประเทศจีนในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งนักศึกษาให้ความสนใจ และร่วมซักถามถึงข้อสงสัยข้อมูลต่างๆ บรรยากาศเต็มไปด้วยความเป็นมิตรและความประทับใจ 今天我们也拉皇家大学中文专业非常高兴、也十分荣幸地迎来了宋卡王子大学孔子学院院长和老师们团一行,也拉皇家大学全体师生向各位贵宾表示热烈的欢迎! 我们相信此次贵宾的到来不仅增进彼此的感情交流,也给我们带来宝贵经验,进一步加深友谊和合作。最后,我们衷心祝愿各位贵宾之行生活愉快、心情舒畅,身体健康。谢谢!