หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาชุมชน ปี65

ขอบคุณ รศ ดร อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต ที่ให้ข้อแนะนำที่ดีๆ เพื่อการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาชุมชน มรย......

ขอบคุณท่านอรุณ สารบัญ พัฒนาการอำเภอยี่งอ นราธิวาส ที่ให้ข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาชุมชน มรย

 

แกลเลอรี่