หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

กิจกรรมลงพื้นที่ฝึกประสบการณ์ปี63

ทางหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ขอขอบคุณ พ.ต.อ พชรพล ณ นคร ผกก.สภ.จะนะ และคณะตำรวจ สภ.จะนะ ที่เข้าไปสอบถาม ดูแล นักศึกษาพร้อมมอบเงินสนับสนุน ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในครั้งนี้

แกลเลอรี่