หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ร่วมพลังช่วยกันผลิตโลชั่นกันยุงปี64

คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมพลังช่วยกันผลิตโลชั่นกันยุง ซึ่งมีส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าวช่วยบรรเทาอาการแผลบนผิวหนัง โดยนำไปแจกให้กับชาวบ้านที่ประสบปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้ พช..เราไม่ทิ้งชุมชน

แกลเลอรี่