หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ร่วมบริจาคภัยพิบัติน้ำท่วม ปี64

คณาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมกับคณาจารย์สาขา
วิชาอื่นๆ ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง และแจก เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา
คมส ร่วมแรงร่วมใจ ทำกิจกรรมดีๆเพื่อสังคม

แกลเลอรี่